Taeko Takamura filmography and biography

Taeko Takamura filmography

Name Year
Mûmin 1971
Mûmin 1969