Biography Mariko Mukai, Hayate no gotoku!!, Dragon Ball GT